Bài thuốc hỗ trợ chữa ung thư

Người ta nói, Việt Nam chết trên đống thuốc. Quả chắng sai. Có rất nhiều cây, thuốc, bài thuốc quí nhưng người dân mình không biết khai thác. Dù rất đơn giản. Xin chia sẻ vài bài thuốc có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh ung thư rất đơn và dễ thực hiện.